Jaworzyńsko Matusia

    Hej, tam pod turniami hej,
    na Rusince Holi
    nieduży drewniany
    hej, kościołecek stoji.

    Wielgom radość momy hej,
    z tego kościółecka,
    bo se tam króluje hej.
    Niebiesko Matecka.

    Wiezycka kościoła
    hej znod smrecków wyziero,
    kto se tamok dońdzie, hej,
    to ocka obciero.

    Tu nos Matka Bosko hej,
    swojom łaskom wspiero
    nase smutki, zole
    hej, do zopaski zbiero.

         Zofia Graca


Autorka (1923-1983), pochodziła z Poronina
i należała do Stowarzyszenia Twórców Ludowych.
Zamieszczono w: "Królowa Tatr" 1987 r.

©1999-2000 Jacek Kowner